Lyhyesti

Planeetallamme jyllää ekologinen kriisi. Haluamme ratkaista sen yhdessä. Kolmen säätiön yhteinen Sininen pallo -palkinto on tunnustus, jonka voi saada uraauurtavasta ja skaalautuvasta teknologiasta tai tieteellisestä tutkimuksesta, joka auttaa meitä sammuttamaan kriisin.

Palkinto on suuruudeltaan 100 000 euroa. Palkinnon saaja tarjoaa skaalautuvia tai monistettavia ratkaisuja kaikkia meitä järisyttävän ympäristökriisin kukistamiseen. Palkinto korostaa ihmisten käyttäytymisen muutoksen merkitystä ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Se myönnetään Suomessa toimiville ryhmille ja henkilöille, jotka ratkaisuillaan auttavat muuttamaan kansalaisten käyttäytymistä. 

Näin pallo pyörii

Palkinnon rahoittavat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Svenska litteratursällskapet i Finland SLS tasaosuuksin. SLS:n osuus rahoitetaan Ingrid, Margit ja Henrik Höijer II -rahastosta.

Sininen pallo -ympäristöpalkinto (100 000 euroa) myönnetään vuonna 2024 teosta, hankkeesta tai tutkimuksesta, joka hillitsee ylikulutusta. Ehdokkaita etsittiin touko-kesäkuussa open call -kutsulla.

Ylikulutuksella tarkoitetaan sitä, että kulutamme päivittäin enemmän kuin maapallo ja ympäristö kestävät. Ylikulutus näkyy kestävyyskriisin syvenemisenä. Monia toimintatapoja on kuitenkin mahdollista muuttaa, jotta ylikulutuksen haitalliset vaikutukset eivät uhkaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyvään elämään. Sininen pallo 2024 -ympäristöpalkinto nostaa esille ratkaisuja, jotka hillitsevät ylikulutusta.   

Palkinto myönnetään Suomessa toimivalle ryhmälle tai henkilöille, jotka omilla ratkaisuillaan edistävät ylikulutuksen vähentämistä. Kyseessä voi olla esimerkiksi uusi teknologia, sosiaalinen innovaatio tai kulttuurista muutosta edistävä teko, joka tähtää planeetan rajoihin mahtuvan elämän, yhteiskunnan, käyttäytymisen tai yritystoiminnan edistämiseen.

Ehdokkaita arvioi ja listaa täydentää asiantuntijalautakunta, joka seuraa ja arvioi alan kenttää jatkuvasti. Raati vaihtuu vuosittain. Vuonna 2024 asiantuntijaryhmään kuuluvat Fiskars Groupin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kati Ihamäki, ympäristöteemoihin erikoistunut toimittaja Riikka Suominen ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Michael Lettenmeier.

Palkinnosta päättää palkintolautakunta, johon kuuluvat sitä rahoittavien säätiöiden edustajat. Palkinto on jaettu vuosittain vuodesta 2021 lähtien. Vuoden 2024 voittaja julkistetaan Helsingissä järjestettävässä palkintotilaisuudessa 4.12.2024.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö, logo
Svenska litteratursällskapet i Finland, logo